२०२०..नवे वर्ष,नव्या आकांक्षा

सुख ,शांती ..लाभो विचारांची प्रगल्भता
नव्या आशा ,नवीन आकांक्षा.
नव्या वर्षाकडून करूया,
याच माफक अपेक्षा.

वर्ष नवे आनंद नवा.
असमंतातला उत्साह वाटे हवा हवा.

नव्या वळणांचे स्वागत करून.
वेगळ्या वाटा बघुयात अवलंबून.
आपल्या कर्तृत्वाने ,वेगळी उंची गाठून.
२०२० चे करूया स्वागत मनापासून.

२०१९ च्या या संध्याकाळी.
सहज मनात मग विचार येई.
कास धरूयात नव्या विचारांची .
आशावादी असेलच सकाळ उद्याची.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s